زخم پنجشنبه روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

زخم: پنجشنبه روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

گت بلاگز اخبار پزشکی نخستین اطلس کامل سلول های تومور ریه تدوین شد

محققان دانشگاه لوون بلژیک با مطالعه هزاران تومور سالم و سرطانی ریه نخستین اطلس کامل از سلول های تومور ریه را تدوین کردند. 

نخستین اطلس کامل سلول های تومور ریه تدوین شد

نخستین اطلس کامل سلول های تومور ریه تدوین شد

عبارات مهم : تومور

محققان دانشگاه لوون بلژیک با مطالعه هزاران تومور سالم و سرطانی ریه نخستین اطلس کامل از سلول های تومور ریه را تدوین کردند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری ساینس دیلی، نتیجه های این مطالعات با تفکیک 52 نوع سلول، نشان می دهد تومورها بسیار پیچیده تر از آن چیزی هستند که پیش از این به نظر می رسید.

محققان جهت انجام این تحقیقات از تکنیک RNAseq استفاده کردند و تقریبا 100 هزار سلول مستقل سرطانی و سالم را در بخش های متفاوت ریه از جمله رگ های خونی، سیستم ایمنی و فیبروز مورد مطالعه قرار دادند.

نخستین اطلس کامل سلول های تومور ریه تدوین شد

در این تحقیقات جهت نخستین بار سلول های تومورها در محیط طبیعی زندگی خود مورد مطالعه قرار گرفتند و محققان توانستند سلول های تومور را با سایرسلول های خارج از تومور مقایسه کرده و تاثیرات وجود تومور را بر هر دو نوع سلول بررسی کنند.

اطلس جامعی که به وسیله محققان تدوین شده است است معیار مناسبی را جهت تشخیص انواع سلول هایی که پیش از این تنها در مدل های حیوانی یا محیط های آزمایشگاهی آشنا شده است اند، در بدن انسان فراهم می کند و امکان تطبیق عملکرد و شاخصه های این سلول هار ا در مدل های حیوانی و بدن انسان در اختیار می گذارد.

محققان دانشگاه لوون بلژیک با مطالعه هزاران تومور سالم و سرطانی ریه نخستین اطلس کامل از سلول های تومور ریه را تدوین کردند. 

تومورها اکوسیستم های بسیار پیچیده ای هستند که دائما با محیط اطراف تعامل دارند. نتیجه های این تحقیقات راه را جهت توسعه استراتژی های تازه به منظور جلوگیری از تشکیل رگ های خونی درون تومورها و بررسی اهداف تازه جهت ایمونو تراپی هموار می کند.

گزارش کامل این تحقیقات در نشریه Nature Medicine انتشار یافته است.

نخستین اطلس کامل سلول های تومور ریه تدوین شد

واژه های کلیدی: تومور | محققان | مطالعه | تحقیقات | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog