زخم پنجشنبه روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

زخم: پنجشنبه روزنامه مطبوعات تیتر امروز روزنامه ها

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی قاضی آمریکایی دستور به بازبینی پرونده پناهجویان ایرانی داد

یک قاضی از ایالت کالیفرنیای آمریکا پنجشنبه (به وقت محلی) با صدور حکمی، دستور به بازبینی پرونده نزدیک به 90 ایرانی ساکن اتریش داد که متقاضی پناهندگی در آمریکا هس

قاضی آمریکایی دستور به بازبینی پرونده پناهجویان ایرانی داد

قاضی آمریکایی دستور به بازبینی پرونده پناهجویان ایرانی داد

عبارات مهم : پرونده

یک قاضی از ایالت کالیفرنیای آمریکا پنجشنبه (به وقت محلی) با صدور حکمی، دستور به بازبینی پرونده نزدیک به 90 ایرانی ساکن اتریش داد که متقاضی پناهندگی در آمریکا هستند.

به گزارش ایرنا به نقل از رادیو عمومی ملی آمریکا، درخواست پناهندگی این افراد در تاریخ 18 فوریه (29 بهمن) به طور جمعی و بدون ذکر علت مشخصی رد شده است بود.

قاضی آمریکایی دستور به بازبینی پرونده پناهجویان ایرانی داد

اکنون ولی برمبنای حکم دادگاه، وزارت امنیت داخلی آمریکا باید ظرف دو هفته با بررسی مجدد پرونده شاکیان، علت مشخصی جهت رد درخواست پناهندگی هر یک ارائه دهد.

به موجب این اقدام، امکان فرجام خواهی جهت این افراد در آینده فراهم خواهد شد.

یک قاضی از ایالت کالیفرنیای آمریکا پنجشنبه (به وقت محلی) با صدور حکمی، دستور به بازبینی پرونده نزدیک به 90 ایرانی ساکن اتریش داد که متقاضی پناهندگی در آمریکا هس

رادیو عمومی ملی آمریکا در این رابطه می افزاید: گرچه قاضی در این پرونده به نفع پناهجویان ایرانی رای داد، آینده برنامه پذیرش پناهجوی آمریکا همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

دولت ترامپ از وقت روی کار آمدن همواره موضع سرسختی در قبال مهاجران و پناهجویان داشته هست.

واژه های کلیدی: پرونده | آمریکا | ایرانی | آمریکایی | پناهندگی | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog